Sätt kurs mot nya mål

 

Grupp- och ledarskapsutveckling med naturen som arena

Effektiv utveckling
i ny miljö

Med naturen som arena erbjuder Facilio Consulting effektiva koncept för erfarenhetsbaserat lärande – vi vet av erfarenhet att outdoor-aktiviteter tillsammans med reflektion är kraftfulla instrument för att utveckla grupper och individer. 

 

Vårt arbetssätt bygger på forskning som visar att man genom att flytta en grupp från den vanliga arbetsmiljön uppnår flera positiva effekter och skapar en situation som främjar utveckling.

En skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder utbildningar för företag och organisationer som önskar att aktivt arbeta med grupputveckling och/eller ledarskaps-utveckling.

 

Utbildningarna är designade att vara stimulerande och krävande på ett intellektuellt och mentalt plan (och ibland även fysiskt). Vana av friluftsliv och idrott är inte nödvändigt men deltagarna bör vara inställda på att bli utmanade. Vi bestämmer givetvis nivån av utmaning i samråd med er.

Vi underlättar
processer

Facilio har en unik kombination av teoretisk och praktisk kompetens. Under åren har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet inom utbildningssfären och av outdoor-aktiviteter och friluftsliv. 

 

Precis som vårt namn Facilio antyder, arbetar vi med facilitering – att hjälpa, handleda och underlätta för såväl grupper som individer i resan mot ett bestämt mål - och detta med naturen som arena.