Vad säger våra kunder?

Vi har under årens lopp haft privilegiet att arbeta med företag och organisationer inom flera olika branscher
och samhällssektorer. 

 

Tack vare vårt breda klientel har vi kommit i kontakt med yrkeskategorier av flera olika slag; allt från läkare, järnvägsarbetare och professionella idrottsmän- och kvinnor, till IT-konsulter, företagsledare, management-konsulter och administrativ personal – våra utbildningsupplägg passar de flesta.

 

Under årens lopp har vi glädjande nog fått mycket positiv respons från både de kunder vi har arbetat med och från personer som har gått våra universitetskurser. Här är några röster:

 

 

"Christian och Nils var mycket professionella och ledde gruppen genom fysiskt och psykiskt utmanande övningar med syfte att stärka gemenskapen, ge insikter i hur grupputvecklingsprocessen fungerar och vilka verktyg som kan användas för att få en grupp att snabbare bli effektiv och högpresterande."

Maria Hagman, Cupole Consulting Group

 

"Kursen överträffade mina högt ställda förväntningar och gav mig samtidigt "verktyg" som jag fortfarande använder för min personliga utveckling och som gruppmedlem."

Patrik Evald, teknik- och miljöpedagog för Örebro kommun och tidigare student på kursen Aktivt ledarskap vid Linnéuniversitetet

 

"Förmågor som handlar om att samarbete, kommunicera och effektivt lösa problem ses många gånger som kritiska i arbetslivet. Mer sällan får medarbetare träning i att utveckla dessa förmågor. Räcker det då inte att skicka iväg medarbetare på ett seminarium eller vanlig kurs där ämnet avhandlas? Om man vill få effekt behöver övningar läggas upp för att bidra till självinsikt och reflektion och väcka medarbetares intresse för att lära mer och utvecklas. Kursen med Christian och Nils innehöll just sådana upplägg och övningar!"

Jennie Knutsson, personalchef vid Havs- och vattenmyndigheten och tidigare student på kursen Aktivt ledarskap vid Linnéuniversitetet