Vi underlättar processer

Precis som vårt namn Facilio Consulting antyder, arbetar vi med facilitering – att hjälpa, handleda och underlätta för såväl grupper som individer i resan mot ett bestämt mål. 

 

Huvudsakligen arbetar vi med grupper som vill öka sin medvetenhet kring gruppdynamik för att bli en optimalt fungerande grupp – ett TEAM. Vi faciliterar också ledarskapsutveckling på individ- och gruppnivå.

 

Vilka är vi?

Facilio Consulting drivs av Christian Persson och Nils Gustavsson. Vi har tillsammans utvecklat effektiva koncept för erfarenhetsbaserat lärande där vi kombinerar outdoor-aktiviteter varvat med teori och reflektion för att utveckla grupper och individer. 

 

Under de dryga 13 år som vi arbetat tillsammans har vi lärt hur vi på bästa sätt kan samarbeta och komplettera varandra. Vi ser våra gemensamma erfarenheter och vårt starka samspel som de viktigaste bidragande faktorerna till de framgångar som vi har då vi arbetar med grupper.

 

Christian Persson

Grundare & Ägare

 

christian@facilio.se

Christian Persson bor utanför Lund och är en av landets mest erfarna utbildare inom ledarskap, grupputveckling och friluftssäkerhet med drygt 30 års erfarenhet.

 

Christian är universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet. Han har en master i outdoor education och har skapat ett flertal utbildningar och kurser, både på universitetsnivå och för gymnasieskolan. Numera arbetar han främst med grupp- och ledarskapsutveckling för företag och organisationer.

Nils Gustavsson

Grundare & Ägare

 

nils@facilio.se

Nils Gustavsson delar sin tid mellan Dalarna och Bohuslän. Han är utbildad gymnasielärare och har under många år undervisat i bland annat friluftssäkerhet och ledarskap på universitet
och gymnasieskolor.

 

Numera arbetar Nils främst med grupp- och ledarskapsutveckling för företag och organisationer samt med utbildning inom klättring. Han är en av landets mest erfarna klätterinstruktörer och skriver även instruktionsböcker i klippklättring.

 

Den optimala kombinationen av teori och praktik

Facilio Consulting har en unik kombination av teoretisk och praktisk kompetens. Under åren har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet inom utbildningssfären och av outdoor-aktiviteter och friluftsliv. Vårt praktiska kunnande kombinerat med vår teoretiska bas, möjliggör ett unikt sätt att arbeta där vi kan använda naturen som en effektiv miljö för utveckling av grupper och individer. Vi har stor vana vid att verka i olika utomhusmiljöer och innehar instruktörslicenser inom: 

 

  • Klippklättring

  • Havskajakpaddling

  • Överlevnad

 

Utöver alla nätter i tält och alla dagar på havet och på klippväggar arbetar vi bägge med akademisk utbildning och har under de senaste åren utvecklat flera kurser inom ledarskap, grupputveckling och friluftssäkerhet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Här hittar du några tankar om kurserna från tidigare studenter.

 

Samarbetspartners

För att ni som kunder ska få en så givande upplevelse som möjligt samarbetar vi med erfarna aktörer då det gäller viktiga bitar så som mat, boende och logistik. Vi har ett nära samarbete med event-företaget Adventura som har mångårig erfarenhet av att paketera kompletta upplevelser, med allt från aktiviteter till mat, boende och transporter för grupper från företag och organisationer.