Vår filosofi - att våga gå mot strömmen

Vi använder verkliga situationer för att illustrera teoretiska resonemang. Att uppleva en situation på riktigt tror vi bidrar till djupare insikt och förståelse för hur man bäst kan agera både enskilt och tillsammans.

 

De aktiviteter som vi använder oss av är bland annat kajakpaddling, klättring, kanotpaddling och krävande strapatsövningar i naturen. Dessa aktiviteter förknippas oftast med rekreation, men i vårt arbete använder vi dem som verkningsfulla redskap för att uppnå önskade resultat. Aktiviteterna väljs alltid utifrån gruppens mål med utbildningen och med hänsyn till deltagarnas förutsättningar. 

 

 

Effektiv utveckling i ny miljö

Med naturen som arena erbjuder Facilio Consulting effektiva koncept för erfarenhetsbaserat lärande – vi vet av erfarenhet att outdoor-aktiviteter tillsammans med reflektion är kraftfulla instrument för att utveckla grupper och individer. Vid reflektionen bearbetas övningarna och upplevelserna för att fördjupa inlärningen och skapa förändring.

 

Vårt arbetssätt bygger på forskning som visar att man genom att flytta en grupp från den vanliga arbetsmiljön uppnår flera positiva effekter och skapar en situation som främjar utveckling.

 

 

Relevans för gruppens vanliga verksamhet

Vårt mål är att ge utbildningar som har så stor relevans som möjligt i gruppens normala miljö och villkor. En utbildning med oss ska göra skillnad och ge effekt i er vanliga verksamhet efter själva kursen. Outdoor-miljön som vi arbetar i är rik på metaforer som vi använder för att överföra kunskaper och erfarenheter till ert företag, organisation eller idrottslag.

 

Vi lägger största vikt på att arbeta med vedertagna teorier i förening med aktuell forskning – på så sätt försäkrar vi oss om att vårt arbetssätt vilar på en solid vetenskaplig grund samtidigt som det ständigt är relevant och tillämpbart för våra kunder. Vi använder oss bland annat av Susan Wheelans teorier om grupputveckling, Will Schutz FIRO-modell av en grupps utvecklingsstadier och David Kolbs tankar om erfarenhetsbaserat lärande och lärstilar.

 

 

Vi skräddarsyr er utbildning

Från er första kontakt med oss arbetar vi i fyra faser:

 

Bedömning – Tillsammans gör vi en sammanställning av er behovsbild, varpå vi levererar en definition och rekommendation för utbildningens mål och omfattning. 

 

Planering – Efter den inledande bedömningen så skapar vi en utbildning som passar de mål som gruppen satt upp. Här bestäms också var och när kursen ska genomföras.

 

Utförande – Utbildningen genomförs enligt de uppställda målen och inkluderar de moment av upplevelsebaserad inlärning/outdoor-aktiviteter som vi tillsammans valt ut och planerat.

 

Uppföljning (valbart) – Om ni önskar en uppföljning en tid efter utbildningen, har vi möjlighet att stämma av med såväl grupp som uppdragsgivare igen. Denna uppföljning rekommenderas för att säkerställa att de lärdomar som gjorts under kursen implementeras, vidhålls och tillämpas som en del av det dagliga arbetet.