Sätt kurs mot nya mål

Söker ni en effektiv utbildning med inslag av praktisk aktivitet i naturen?

Facilio Consulting erbjuder utbildningar för företag och organisationer som önskar att aktivt arbeta med grupputveckling och/eller ledarskapsutveckling.

 

Utbildningarna är designade att vara stimulerande och krävande på ett intellektuellt och mentalt plan (och ibland även fysiskt). Vi förväntar oss att gruppen har engagemang och en vilja att förändra och lära sig nya saker i miljöer som kan vara nya och främmande. Vana av friluftsliv och idrott är inte nödvändigt men deltagarna bör vara inställda på att bli utmanade. Vi bestämmer givetvis nivån av utmaning och aktuella aktiviteter i samråd med er. Mer om vårt upplägg för detta hittar du här.

 

 

Utbildning och utveckling utifrån gruppens behov

Olika grupper har olika behov, det kan exempelvis röra sig om:

 

Skapa ett effektivt Team – En arbetsgrupp som vill bli effektivare och börja arbeta som ett Team.

 

Utveckling av gruppdynamik – En fungerande grupp som vill bli ännu bättre och öka medvetenheten kring gruppdynamiska processer och hur man kan arbeta effektivt med dessa.

 

Konflikthantering – En grupp som behöver hjälp med att lösa konflikter för att förebygga samarbetsproblem. 

 

Ledarskap – Ledarskapsutbildning för ledare på alla nivåer.

 

Kontakta oss så diskuterar vi fram vilken typ av utbildning lämpar sig bäst för era utmaningar. Vi gör alltid individuella upplägg anpassade till just er grupp. 

 

 

Gruppstorlek

För att kunna arbeta med effektiv grupputveckling bör inte grupperna vara för stora. Om målet är att skapa ett Team arbetar vi vanligtvis med grupper på 6-12 personer. 

 

Om målet däremot är att skapa en medvetenhet om gruppdynamik och/eller ledarskap och få verktyg för att kunna arbeta vidare med, kan vi ibland arbeta med något större grupper. Kontakta oss för att diskutera en lämplig lösning.

 

 

Omfattning, tid och resultat

Vår ambition är att skapa varaktig förändring för de grupper vi arbetar med. Vi föredrar och rekommenderar därför utbildningar som pågår under en längre tid, gärna tre till fem dagar. Grupprocesser och förändringsarbete tar tid och ett riktigt Team skapas inte på några timmar. 

 

För företag och organisationer som är intresserade av ett långsiktigt förändringsarbete erbjuder vi program som innefattar kursdagar under flera olika tillfällen under ett eller flera år. För att få en uppfattning om vad man kan förvänta sig att få ut av våra utbildningar ger vi här några fingervisningar:

 

En dag – Under en dags utbildning eller föreläsning kan gruppmedlemmar bli medvetna om grundläggande gruppdynamiska principer och få en introduktion i ledarskapsutveckling. Man kan dock inte förvänta sig några större förändringar i en grupps effektivitet.

 

Tre dagar – På tre dagar kan en grupprocess inledas på allvar och gruppmedlemmar kan bli medvetna om egna beteenden och hur gruppen fungerar. Gruppmedlemmarnas förmåga att samarbeta kommer troligen att förbättras märkbart.

 

Fem dagar – Efter fem dagar är gruppen på god väg i sin grupprocess och deltagarna har skaffat sig medvetenhet och verktyg för att fortsätta processen även efter kursen. Gruppmedlemmarna är oftast samarbetsinriktade och måna om varandra. Gruppens effektivitet har i de flesta fall utvecklats betydligt.

 

Löpande arbete under längre tid – Under ett program som sträcker sig över längre tid med flera träffar kan vi facilitera en grupp genom samtliga utvecklingsfaser för att skapa en effektiv och optimalt fungerande grupp som arbetar som ett Team. Denna process kan ta allt från ett par månader till mer än ett år.

 

Hör av er till oss så kan vi tillsammans diskutera var er grupp befinner sig och vilket format som lämpar sig bäst för er fortsatta utveckling. 

 

 

Välj plats för utbildningen

Vi arbetar i hela Sverige och även utomlands. Några områden tycker vi fungerar speciellt bra och vi återkommer gärna till platser som Blekinge skärgård, Bohuslän, Stockholms skärgård och den vackra halvön Kullaberg i Skåne. Andra länder som vi har erfarenhet av att arbeta i är Spanien, England, Turkiet och Norge.

 

 

Mat, boende och transport

Mat och boende bestämmer vi tillsammans med er – upplägget anpassas så långt det är möjligt efter era önskemål. Det kan röra sig om allt från enkelt boende i tält eller vindskydd till sovplatser på vandrarhem eller hotell. Ibland skapar vi boendepaket som kombinerar ett enkelt boende och matlagning i naturen med bekvämt inomhusboende och ett högklassigt kök. Dessa kontraster är ofta mycket uppskattade. 

 

För att säkerställa att vi får så mycket som möjligt ut av vårt samarbete arbetar vi med företag som är specialiserade på logistiklösningar för grupper för att ta hand om just dessa bitar. Mer om våra samarbetspartners kan ni läsa här.

 

 

Ett typiskt uppdrag

Här hittar ni exempel på hur en utbildning kan se ut och vilket syfte den kan tjäna: 

Grupputveckling i Stockholms skärgård (kommer inom kort).

 

Här hittar ni även våra kursdeltagares reflektioner kring vårt arbete och utbildningsupplägg.